A Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány és a Magyar Tehetséggondozó Társaság kémia és környezetvédelmi szekciója a 2018/2019-es tanévben is meghirdeti a Curie Kémia Emlékversenyt: középiskola 9-10-11-12. évfolyamos és az általános iskolák 7-8. évfolyamos (ill. más iskolatípusok ennek megfelelő évfolyamú) magyarországi és határainkon túli magyar tanulói számára.

A verseny célja: A tanulók érdeklődésének felkeltése játékos feladatokon keresztül a kémia iránt. A kémia és a mindennapi élet kapcsolatának felismertetése. A feladatlapok rendszeres határidőre történő elkészítésével pontos rendszeres munkára nevelés. Információkutatás képességének fejlesztése.

A verseny kategóriái: 7. évfolyam         8. évfolyam          9. évfolyam         10. évfolyam       11-12. évfolyam

A verseny ismeretanyaga:

  1. évfolyam részére:

A környezetünkben lévő legismertebb anyagok tulajdonságai, változásai, csoportosításuk. A kémia és a mindennapi élet kapcsolata, a különböző anyagok élettani hatása, jelentősége, felhasználása, felfedezése, felfedezői. Energiaforrások, energiahordozók, környezetszennyezés. Oldatok, különböző oldatokkal kapcsolatos számításos feladatok. Atomszerkezet, Periódusos rendszer. Az anyagmennyiség, az anyagmennyiséggel, elemi részecskékkel kapcsolatos számításos feladatok.

  1. évfolyam részére:

Nemfémes elemek és vegyületeik. Fémes elemek és vegyületeik. Elsősorban a mindennapi életben használatosak. Anyagi halmazokat felépítő kémiai részecskék. Kémiai kötések. Gyakrabban előforduló redoxi és sav-bázis reakciók. Energiaforrások. A kémia és a mindennapi élet kapcsolata, a háztartásban előforduló vegyszerek, s azok élettani hatása és felhasználása. A különböző anyagok felfedezői, a kémiatörténet kiemelkedő alakjai.

  1. évfolyam részére:

Az általános iskolában megjelölt ismeretanyag kibővítése az évfolyamra előírt tantervi anyaggal. Itt is kiemelt figyelmet fordítunk a kémia és a mindennapi élet kapcsolatára, a vegyszerek életünkre és környezetünkre gyakorolt hatására.

  1. évfolyam részére:

Szervetlen és szerves kémiai ismeretek. (Széncsoport elemei és vegyületeik, fémek és vegyületeik.) Az életünk során háztartásunkban leggyakrabban előforduló kémiai anyagok, azok környezeti és egészségkárosító hatásai.

11-12. évfolyam részére

A középiskolában tanult tananyagból a legfontosabb fogalmak, anyagok, s azokkal kapcsolatos számításos feladatok, tekintettel az érettségi követelményekre.

Felkészülés, felhasználható irodalom

A levelezés során javasolt kísérletek elvégzése, azok megfigyelése, elemzése a megadott szempontok szerint. A tankönyvjegyzékben szereplő tankönyvek, olyan szakkönyvek, amelyek segítségével elmélyíthetik a tanulók a tanórákon tanultakat, az előző évek feladatai, melyek a Curie Alapítvány honlapján megtalálhatók (www.curiealapitvany.hu).

Jelentkezni lehet:

Postán: Curie Alapítvány Dr. Török Istvánné 5000 Szolnok, Szél u. 4.

Faxon: 56-420-243

E-mailen: curieversenyek@gmail.com

 

Jelentkezési határidő: 2018. október 21.

A teljes kiírás ill. bővebb információk a képre vagy ide kattintva érhetőek el.