A Curie Oktatásfejlesztő és Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány és a Magyar Tehetséggondozó Társaság kémia és környezetvédelmi szekciója a 2018/2019-es tanévben is meghirdeti a Curie Környezetvédelmi Emlékversenyt az általános iskolák 3-4. osztályos, 5-6. osztályos, 7-8. osztályos, továbbá a középiskola 9-10. és 11-12. osztályos (ill. más iskolatípusok ennek megfelelő évfolyamok) magyarországi és határainkon túli magyar tanulói számára.

Versenyfelelős: Dr. Török Istvánné

A verseny célja: A versenyzők irányítottan figyeljék meg, ismerjék meg környezetüket, Magyarország értékeit, szépségét. Alakítsák ki környezettudatos magatartásukat, legyen igényük a szép környezetre.

A verseny rendszere:

  1. Levelező fordulók

A versenyre 3 fős csapatok nevezhetnek be. A benevező tanulók három írásbeli feladatsort oldanak meg, melyeket az általuk választott területi központokba küldenek, ahonnan azokat megcímzett, bélyeggel ellátott válaszboríték mellékelése esetén kijavítva visszakapják. A dolgozatokat e-mailen is beküldhetik. Ebben az esetben visszajelzést kapnak a dolgozat beérkezéséről. A 3 forduló feladatsorát a nevezési díj befizetése után igény szerint e-mailen vagy postán kiküldjük a jelentkezőknek.

Befizetéskor a közleményben mindenképpen fel kell tüntetni a jelentkezők iskoláját, évfolyamát, és azt, hogy melyik tantárgyban versenyeznek! Befizetni az alábbi számlaszámra lehet: OTP 11745004 – 20059422. A levelekkel együtt megküldjük a befizetésről, a befizető nevére szóló számlát. A kitöltött feladatlapokat legkésőbb a levélen feltüntetett beküldési határidő napján postára kell adni, e-mailen küldeni vagy más módon az adott területi központba eljuttatni. A beküldési határidőn túl feladott feladatlapokat csak a felkészítő tanár megfelelő indoklása alapján tudjuk elfogadni. A versenyfeladatok 10 nappal a beküldési határidő előtt interneten is olvashatók az alábbi címen: www.curiealapitvany.hu

A régebbi feladatok regisztráció nélkül is elérhetőek a honlapon.

  1. Helyszíni fordulók

1) Területi döntő                                        Időpontja: 2019. február 16.

Helyszíne: Bonyhád, Budapest, Debrecen, Gyöngyös, Kalocsa, Körmend, Miskolc, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pápa, Székesfehérvár, Szarvas, Szekszárd, Szentes, Szolnok, Püspökladány, Zalaegerszeg, Sepsiszentgyörgy, Szabadka.

Az írásbeli feladatok alapján területi döntőn vehet részt a legjobb eredményt elért 10 csapat, ha mind a 3 feladatsort beküldte. Ha valamelyik iskolából egy csapat sem jutott az első 10 közé, akkor meghívást kap az iskola legjobb csapata, ha mind a három feladatsort beküldte és elérte az első helyezett csapat pontszámának legalább a 85%-át. A területi döntőn kísérletet is végeznek a versenyzők, valamint elméleti feladatot oldanak meg. Ha valamelyik csapattag betegség vagy egyéb ok miatt nem tud részt venni a területi döntőn, helyette az iskola más tanulót delegálhat, azonos korcsoportból, de csak a Curie Környezetvédelmi Emlékversenyre jelentkezettek közül. Az országos döntőre jutás esetén már csak azok a tanulók vehetnek részt, akik a területi fordulón részt vettek a győztes a döntőre jutó csapatban. Amennyiben nem helyettesítették a valamilyen ok miatt hiányzó tanulót más versenyzővel a területi döntőn, akkor az eredeti csapattag, ha helyettesítették, akkor a helyettesítő csapattag vehet részt az országos döntőn. Ha nem tud minden csapattag részt venni az országos döntőn, kevesebb tanuló is képviselheti a csapatot. Ha változás van, jelezzék a területvezetőnek vagy a döntő szervezőjének.

2) Döntő                                                        Időpontja: 2019. április 27.

Helyszíne: Szolnok

A területi döntőkről beküldött legjobb 5 csapat dolgozatát a versenybizottság ismételten átnézi, rangsort állapít meg. Ennek alapján hívja be az országos döntőre a területi döntőn legjobb eredményt elért 10 magyarországi csapatot, valamint a határon túli területi központonként a legjobb eredményt elért csapatokat. Amennyiben valamely területi központból egy csapat sem jutott a legjobb 10 közé meghívást kap az országos döntőre a legjobb eredményt elért csapat is, ha az első helyezett csapat pontszámának 85%-át elérte. Az eredménylistát megkapják a versenyzők igazgatói, valamint az alapítvány honlapján is olvasható. (www.curiealapitvany.hu)

A döntő két részből áll: egy szóbeli kiselőadást kell tartani és egy tesztfeladatsort megoldani.

A verseny témája 2018/2019-as tanévben minden korcsoportra vonatkozóan: Levegő ami körülvesz.

Benevezési tárgyként  kell készíteni egy röplapot  melyben  felhívják az emberek  figyelmét, hogy mi mindent tehetnek a tisztább levegőért. A benevezésként hozott anyagot, külön értékeljük az első 3 helyezettet díjazzuk valamint az első 6 helyezet oklevelet kap. A benevezési tárgyra adott pontszámok függetlenek a döntő eredményétől. A versenyzők tesztfeladatot oldanak meg a levelező fordulóknak megfelelő témában. Kiselőadást kell tartaniuk a légszennyezés egészségkárosító hatásairól.

Minden feladatsorban utalunk a Körös-Maros  Nemzeti Park-ra jellemző élőhelyekre.

Díjazás

A területi döntőn résztvevő csapatok emléklapot kapnak. A szponzoroktól függően esetlegesen ajándékot vagy/és megvendégelést. A döntőn résztvevő csapatok emléklapot kapnak. Korcsoportonként az 1. helyezett vándorserleget kap. Ha egy iskola tanulói egymás után háromszor nyerik bármely korcsoportban a vándorserleget, a harmadikat nem kell visszahozni. Az első 3 helyezett csapat tagjai egyénileg érmet (arany, ezüst, bronz) kapnak. Korcsoportonként az első 10 helyezett oklevelet kap és az első 6 helyezett tárgyjutalomban részesül. Az első két helyezett csapat, s a legjobb határon túli csapat tanára tárgyjutalomban részesül. Különdíjat kapnak korcsoportonként a legjobb kiselőadást tartó s a legjobb tesztet író csapatok. Különdíjat kapnak továbbá a legjobb határon túli csapatok és a két legjobb szakközépiskolás csapat, ha nincsenek az első 6 helyezett között. Bevezetjük az arany, ezüst, bronz fokozatú minősítést az elért eredmények függvényében. Egymástól kis pontszámmal eltérő eredményeket elérő csapatok kerülnek azonos fokozatba, melyeket a kiadott okleveleken feltüntetünk.

A dokumentációkat külön értékeljük, az első 3 helyezettet jutalmazzuk.

Nevezési díj: 2000 Ft/fő.

Jelentkezni lehet:

Postán: Curie Alapítvány Dr. Török Istvánné, 5000 Szolnok, Szél út 4.

Faxon: 56/420-243

E-mailen: curieversenyek@gmail.com

Jelentkezési határidő: 2018. október 21.

 

A teljes kiírás ill. bővebb információk a képre vagy ide kattintva érhetőek el.