Szervezi:  Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány, Szolnok

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Jendrassik György Gépipari Szakgimnáziuma Szolnok

Magyar Tehetséggondozó Társaság Kémia és Környezetvédelmi Szekciója, Szolnok

Helyszíne:  Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Jendrassik György Gépipari Szakgimnáziuma Szolnok, Baross u. 37.

A csapatok munkáját a Curie Környezetvédelmi Emlékverseny döntőjén − a verseny indításakor megküldött levélben kiírtaknak megfelelően − az alábbi tevékenységek alapján értékeljük:

A verseny témája 2018/2019-as tanévben minden korcsoportra vonatkozóan: Levegő ami körülvesz.

Benevezési tárgyként  az országos döntőre jutó csapatoknak  készítenie kell max. A/3-as méretben egy röplapot  melyben  felhívják az emberek  figyelmét, hogy mi mindent tehetnek a tisztább levegőért.  

A benevezésként hozott anyagot, külön értékeljük az első 3 helyezettet díjazzuk valamint az első 6 helyezett csapat oklevelet kap. A benevezési tárgyra adott pontszámok függetlenek a döntő eredményétől.

A versenyzők tesztfeladatot oldanak meg  

60 perc alatt az általános iskolásoknak, 90 perc alatt a középiskolásoknak 50 pontos tesztlapot kell értelemszerűen kitölteni, melyet a versenykiírást figyelembe véve állítottunk össze.

 Kiselőadást kell tartaniuk a légszennyezés egészségkárosító hatásairól.

 KISELŐADÁS /Maximum 5 perc/ Elérhető pontszám: 30 pont

Az előadáshoz segédeszközként projektort is használhatnak a versenyzők.

Kérjük, hogy a prezentációt curieversenyek@gmail.com e-mail címre 2019. április 24 én 12 óráig küldjétek el, korcsoport  és jelige megnevezéssel!

A technika működtetésében a tanár segítséget nyújthat a 3-4. osztályos tanulóknak.
A magasabb évfolyamra járóknak önállóan kell kezelni a választott technikát.

A szóbeli előadás értékelésénél a zsűri az alábbi szempontokat tartja szem előtt:

  1. A kiírásban szereplő témának mennyiben felel meg?
  2. Milyen az előadás módszere?
  3. Milyen az előadás stílusa, gördülékenysége?
  4. Milyen a szakmai információtartalma?
  5. Az előírt időtartamot hogyan használta fel?

Ha letelik az 5 perc, a zsűri jelzi. A jelzés után csak az adott mondatnak a befejezésére van mód.

További jó munkát kívánok a szervezőbizottság nevében is:

Dr. Török Istvánné  a Curie versenyek főszervezője

Szolnok, 2019. április 2.