Felhívás  a  Curie  Matematika  Emlékversenyre

A Curie Oktatásfejlesztő és Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány és a Magyar Tehetséggondozó Társaság kémia és környezetvédelmi szekciója a 2020/2021-es tanévben is meghirdeti a Curie Matematika Emlékversenyt: az általános iskolák 3-4-5-6-7-8. osztályos, 9. és 10. évfolyamos középiskolás (ill. más iskolatípusok ennek megfelelő évfolyamú) magyarországi és határainkon túli magyar tanulói számára.

A verseny célja:

A tanulók érdeklődésének felkeltése játékos feladatokon keresztül a matematika iránt. A feladatlapok rendszeres határidőre történő elkészítésével pontos rendszeres munkára nevelés.

A verseny kategóriái: 3. o.; 4. o.; 5. o.; 6. o.; 7. o.; 8. o.; 9. o.; 10. o.

Felkészülés, felhasználható irodalom

Tanári irányítással a tanórákon tanult ismeretanyag felhasználása.

 Jelentkezni lehet:

Postán: Curie Alapítvány Dr. Török Istvánné 5000 Szolnok, Szél u. 4.

Faxon: 56/420-243

E-mailen: curieversenyek@gmail.com

illetve megadott hivatkozáson: https://forms.gle/RX3RbmC71oNsvFzg9

Jelentkezési határidő: 2020. október 22.

A felhívás teljes szövege és a jelentkezési lap letölthető ide kattintva.