A Curie Oktatásfejlesztő és Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány és a Magyar Tehetséggondozó Társaság kémia és környezetvédelmi szekciója a 2022/2023-as tanévben is meghirdeti a Curie Matematika Emlékversenyt: az általános iskolák 3-4-5-6-7-8. osztályos, 9. és 10. évfolyamos középiskolás (ill. más iskolatípusok ennek megfelelő évfolyamú) magyarországi és határainkon túli magyar tanulói számára.
A verseny célja:
A tanulók érdeklődésének felkeltése játékos feladatokon keresztül a matematika iránt. A feladatlapok rendszeres határidőre történő elkészítésével pontos rendszeres munkára nevelés.

A verseny kategóriái: 3.o.; 4.o.; 5.o.; 6.o.; 7.o.; 8.o.; 9.o.; 10.o.
Felkészülés, felhasználható irodalom
Tanári irányítással a tanórákon tanult ismeretanyag felhasználása.

Jelentkezni lehet:
Postán: Curie Alapítvány Dr. Török Istvánné 5000 Szolnok, Szél u. 4.
Faxon: 56/420-243
E-mailen: curieversenyek@gmail.com
illetve megadott hivatkozáson: https://forms.gle/GJChELjMwJ7TT5gb9
Jelentkezési határidő: 2022. október 14.

Bővebben >>