A Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány és a Magyar Tehetséggondozó Társaság kémia és környezetvédelmi szekciója a 2022/2023-as tanévben is meghirdeti a Curie Kémia Emlékversenyt: középiskola 9-10-11-12. évfolyamos és az általános iskolák 7-8. évfolyamos (ill. más iskolatípusok ennek megfelelő évfolyamú) magyarországi és határainkon túli magyar tanulói számára.
A verseny célja: A tanulók érdeklődésének felkeltése játékos feladatokon keresztül a kémia iránt. A kémia és a mindennapi élet kapcsolatának felismertetése. A feladatlapok rendszeres határidőre történő elkészítésével pontos rendszeres munkára nevelés. Információkutatás képességének fejlesztése.
A verseny kategóriái: 7. évfolyam 8. évfolyam 9. évfolyam 10. évfolyam 11-12. évfolyam
A verseny ismeretanyaga:
7. évfolyam részére:
A környezetünkben lévő legismertebb anyagok tulajdonságai, változásai, csoportosításuk. A kémia és a mindennapi élet kapcsolata, a különböző anyagok élettani hatása, jelentősége, felhasználása, felfedezése, felfedezői. Oldatok, különböző oldatokkal kapcsolatos számításos feladatok. Atomszerkezet, Periódusos rendszer. Az anyagmennyiség, az anyagmennyiséggel, elemi részecskékkel kapcsolatos számításos feladatok.
8. évfolyam részére:
Nemfémes elemek és vegyületeik. Fémes elemek és vegyületeik. Elsősorban a mindennapi életben használatosak. Anyagi halmazokat felépítő kémiai részecskék. Kémiai kötések. Gyakrabban előforduló redoxi és sav-bázis reakciók. Energiaforrások, energiahordozók, környezetszennyezés. Kémia a természetben. A kémia és a mindennapi élet kapcsolata, a háztartásban előforduló vegyszerek, s azok élettani hatása és felhasználása. A különböző anyagok felfedezői, a kémiatörténet kiemelkedő alakjai.
9. évfolyam részére:
Az általános iskolában megjelölt ismeretanyag kibővítése az évfolyamra előírt tantervi anyaggal. Itt is kiemelt figyelmet fordítunk a kémia és a mindennapi élet kapcsolatára, a vegyszerek életünkre és környezetünkre gyakorolt hatására.
10. évfolyam részére:
Szervetlen és szerves kémiai ismeretek. (Széncsoport elemei és vegyületeik, fémek és vegyületeik.) Az életünk során háztartásunkban leggyakrabban előforduló kémiai anyagok, azok környezeti és egészségkárosító hatásai.
11-12. évfolyam részére
A középiskolában tanult tananyagból a legfontosabb fogalmak, anyagok, s azokkal kapcsolatos számításos feladatok, tekintettel az érettségi követelményekre.
Felkészülés, felhasználható irodalom
Célszerű a levelezés során javasolt kísérletek elvégzése, azok megfigyelése, elemzése a megadott szempontok szerint. A tankönyvjegyzékben szereplő tankönyvek, olyan szakkönyvek, amelyek segítségével elmélyíthetik a tanulók a tanórákon tanultakat, az előző évek feladatai, melyek a Curie Alapítvány honlapján megtalálhatók (www.curiealapitvany.hu). A Curie Kémia Emlékverseny régebbi feladatai könyv formájában is megjelentek, melyek a megoldást is tartalmazzák.

Jelentkezni lehet:
Postán: Curie Alapítvány Dr. Török Istvánné 5000 Szolnok, Szél u. 4.
Faxon: 56-420-243
E-mailen: curieversenyek@gmail.com
illetve megadott hivatkozáson: https://forms.gle/5bkiFpmrqBNkh5ji8
Jelentkezési határidő: 2022. október 14.

Bővebben >>